Royal Kraków Golf & Coutry Club
Royal Kraków Golf & Country Club
 
Spotkanie w siedzibie PZG
sobota, 05 marzec 2005
We wtorek 1 marca w siedzibie Polskiego Związku Golfa w Warszawie odbyło się spotkanie przedstawicieli komisji handikapowych klubów zrzeszonych w PZG. Jego tematem był nowy system prowadzenia i monitorowania handikapów graczy, oraz związany z tym zagadnieniem plan kalibracji pól golfowych.

Wprowadzenie nowoczesnego systemu handikapowego wymaga, aby pola golfowe na których gracze rozgrywają rundy w celach handikapowych były jednolicie skalibrowane. Dlatego też w tym roku PZG postawił sobie za cel kalibrację i rekalibrację wszystkich obiektów niezależnie od tego czy do tej pory były już poddawane tej czynności czy nie. Związek uczynił w tym celu m.in. kroki polegające na nawiązaniu współpracy ze swoim szwedzkim odpowiednikiem. Dzięki temu cały proces powinien przebiec jak najsprawniej i jak najszybciej. Jeżeli to nie wystarczy, PZG będzie dodatkowo szukał pomocy w Czeskiej Federacji Golfa.

Do 1 maja rekalibracji powinny zostać poddane wszystkie osiemnastodołkowe pola golfowe. Pozostałe będą poddawane tej procedurze w zależności od tego gdzie najwcześniej będą odbywać się turnieje. Koszt kalibracji wstępnie oszacowano na 2,000 lub 1,000 PLN (plus koszty akomodacji) w zależności od tego czy obiekt ma 18 czy 9 dołków.

Dodatkowo PZG planuje we wrześniu lub październiku przeprowadzić szkolenie osób zainteresowanych zdobyciem kwalifikacji związanych z umiejętnością kalibracji pól golfowych. Dzięki temu będziemy mieli pod ręką naszych własnych specjalistów w tej dziedzinie. O tym kto najlepiej nadaje się na takie stanowisko decyduje przede wszystkim ogranie i doświadczenie golfowe połączone ze zdolnością analitycznego myślenia, oraz to czy kandydat może dysponować wolnym czasem 1-2 dni najczęściej w środku tygodnia aby móc przeprowadzić konkretną kalibrację pola golfowego. Chętni mogą zgłaszać swoje zainteresowanie do PZG, który będzie sukcesywnie informować o dalszych planach w tym zakresie i rozsyłać fachową literaturę. Koszt szkolenia będzie częściowo refundowany i powinien się zamknąć kwotą 100-250 PLN.

Nowością we wprowadzanym systemie handikapowym będą chipowe karty handikapowe. W każdym klubie zostanie przy pomocy firmy Laser zainstalowany specjalny czytnik kart, oraz oprogramowanie. Handikap gracza będzie można wtedy odczytać albo bezpośrednio z karty, albo przez internet z centralnej bazy danych. W przypadku gdy posiadacz takiej karty będzie chciał wyjechać za granicę, będzie mógł ze strony internetowej PZG wydrukować tzw. certyfikat zawartości karty poświadczający jego aktualny handikap. Dołączone oprogramowanie posiada bardzo dużo funkcji, m.in. prowadzenia turniejów w różnorakich formatach, wydruk turniejowych kart wyników i wiele innych, o których będzie się można wkrótce samemu przekonać. Niestety w siedzibie PZG nie odbyła się praktyczna prezentacja modelowego zestawu.

W tym roku składka do PZG pozostaje na niezmienionym poziomie 240 PLN. Dodatkowo każdy gracz po jej zapłaceniu otrzyma poza kartą chipową najnowsze polskojęzyczne wydanie Reguł Golfa gratis. Przy okazji PZG sugeruje aby każdy nowy gracz otrzymujący kartę handikapową został poddany w macierzystym klubie egzaminowi z reguł golfa.

Podczas spotkania dyskutowano także nad innymi praktycznymi aspektami związanymi z systemem handikapowym. Do celów handikapowych gracz może rozegrać rundę albo podczas turnieju albo towarzystwie markera, który miał albo ma handikap rozpoznawany przez European Golf Association (tzw. runda Extra Day Score). W drugim przypadku sugeruje się aby gracze wcześniej zgłaszali w recepcji klubu zamiar rozegrania takiej rundy. Wtedy zostanie im wydana karta wyników z pieczątką klubu i odpowiednią adnotacją. Runda taka może być rozegrana na polu klubu macierzystego albo poza nim. Każdy świeżo upieczony gracz aby otrzymać kartę hadikapową będzie musiał rozegrać minimu cztery rundy kwalifikowane. Wyjściowy handikap gracza zostanie obliczony w oparciu o najlepszy wynik ze zgłoszonych.

W nowym systemie będzie można sprawdzić kiedy gracz ostatni raz rozegrał rundę kwalifikowaną. Planuję się bowiem wprowadzenie przepisu, aby w turniejach golfowych pod patronatem PZG mogli brać udział tylko gracze, którzy potwierdzili swój handikap nie dawniej niż 14-21 dni wcześniej. Takie samo postępowanie będzie można stosować podczas zwykłych klubowych turniejów, szczególnie na początku sezonu, aby uniknąć sytuacji w której np. w kwietniu udział będzie chciał wziąć gracz, który ostatni raz uaktualnił swój handikap w sierpniu poprzedniego roku.

 
< Poprzedni   Następny >