Royal Kraków Golf & Coutry Club
Royal Kraków Golf & Country Club
 

Nadchodzący turniej

XVI Turniej Babiego Lata z cyklu Cztery Pory Roku
sobota, 29 wrzesień
Otwarte Mistrzostwa Klubu Royal Kraków Golf & Country Club  Matchplay 2017
czwartek, 13 kwiecień 2017

Drodzy Golfiści,

Zapraszamy do udziału w Otwartych Mistrzostwach RKG&CC Matchplay 2017 w formule z ubiegłego roku.
 
Uprawnieni do udziału w Mistrzostwach Klubu są  członkowie Royal Kraków Golf & Country Club SKF oraz inni gracze amatorzy posiadający kartę handicapową i zarejestrowani w bazie handicapowej PZG na dzień 21.04.2017 r.

W rozgrywkach bierze udział max. 42  zawodników. Zawodnicy zostaną rozstawieni zgodnie z pozycją zajmowaną w bazie handikapowej  PZG na dzień 21.04.2017 r., o godz. 19.00 i podzieleni na grupy 4 – 6 we, w zależności od ilości zgłoszeń.

Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Mistrzostwach Matchplay 2017 oraz wniesienie opłaty startowej w wysokości 100 zł. z przeznaczeniem w 100% na nagrody.

Gracze niemający opłaconego członkostwa w Royal Kraków Golf & Country Club ponoszą dodatkowo opłaty Greenfee za grę na polu w promocyjnej cenie 90 zł. za każdą rundę Matchplay.

Zapisy do turnieju w recepcji klubu w Ochmanowie najpóźniej do 20.04.2017 r.

W dniu 22.04.2016 r.sobota o godz. 9.00 w budynku klubu w Ochmanowie odbędzie się losowanie grup.  Zawodnicy rozstawieni zostaną wg aktualnych HCP.

Wśród uczestników losowania zgłoszonych do turnieju rozlosujemy nagrodę -putter.

Bezpośrednio po losowaniu będzie możliwość rozegrania pierwszych meczów turnieju Matchplay.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem turnieju dostępnym w naszym serwisie internetowym oraz w załączniku.

Zenon Majka

Przewodniczący Komisji Turniejowej Matchplay 2017

 Otwarte Mistrzostwa Klubu Royal Kraków Golf & Country Club – Matchplay 2017

Regulamin rozgrywek

1.       Uprawnieni do udziału w Mistrzostwach Klubu są  członkowie Royal Kraków Golf & Country Club stowarzyszenie kultury fizycznej, oraz inni gracze amatorzy posiadający kartę handicapową i zarejestrowani w bazie handicapowej PZG na dzień 21.04.2017 r.

2.       W rozgrywkach bierze udział dowolna ilość zawodników. Zawodnicy zostaną rozstawieni zgodnie z pozycją zajmowaną w bazie handikapowej PZG na dzień 21.04.2017 r., o godz. 19.00. i podzieleni na grupy 4 – 6 osobowe w zależności od ilości zgłoszeń.

3.       Warunkiem dopuszczenia do rozgrywek jest potwierdzenie chęci uczestnictwa w Mistrzostwach Matchplay 2016  , oraz wpłata opłaty startowej w wysokości 100 Pln z przeznaczeniem  w 100% na nagrody. Gracze niemający opłaconego członkostwa w Royal Kraków Golf & Country Club ponoszą dodatkowo opłaty Greenfee za grę na polu w promocyjnej cenie 100 Pln za każdą rundę Matchplay.

4.       Zapisanie się do turnieju jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udostępnienie partnerom numerów telefonu i adresów e-mail. Zapisy do turnieju w recepcji  klubu RKG&CC. najpóźniej do 21.04.2017 r. W przypadku zgłoszenia więcej niż 42 graczy do rozgrywek zakwalifikowanych zostanie tylko 42 graczy z najniższymi HCP.

5.       W dniu 22.04.2017 r. o godz. 9.00 w budynku klubu w Ochmanowie odbędzie się losowanie grup. Rozstawienie wg aktualnych HCP. Bezpośrednio po losowaniu będzie możliwość rozegrania pierwszych meczów turnieju Matchplay. Wśród uczestników losowania rozlosowana będzie nagroda – putter.

6.       Mistrzostwa zostaną rozegrane w systemie łączonym :                                                      grupowym ./ 4 – 6 graczy, gra każdy z każdym i 2 najlepszych z każdej grupy oraz 2 najlepszych z 3-cich miejsc awansuje do systemu pucharowego/.                                                                         i pucharowym, w którym zwycięzca przechodzi do kolejnej rundy a przegrywający odpada. Wyjątkiem jest mecz o 3-cie miejsce – gdzie będą walczyć przegrani z półfinałów.           Poszczególne mecze muszą być rozegrane w terminach wyznaczonych przez Komitet.. Terminarz rozgrywek stanowi załącznik do regulaminu

7.       Rozgrywki odbywają się systemem Matchplay (na wygrane dołki) netto z uwzględnieniem
½ handicapu , zgodnie z Regułami Gry w Golfa R&A oraz etykietą golfową.     

8.       Podstawą ustalenia ilości dodatkowych uderzeń handicapowych w fazie grupowej  są aktualne na dzień 21.04.2017 r. godz.21.00 handicapy dokładne zawodników, zgodnie z bazą handicapową PZG. W fazie pucharowej obowiązuje HCP z dnia meczu. Ilość dodatkowych uderzeń jaką otrzymuje zawodnik o wyższym HCP wylicza się biorąc połowę różnicy handicapów gry na polu RKG&CC i ewentualnie zaokrąglając wynik do wyższej liczby całkowitej, zgodnie z poniższym przykładem:

Zawodnik A:  HCP dokładny PZG = 18.4;      HCP gry = 18
Zawodnik B:  HCP dokładny PZG = 29,8;     HCP gry = 31

Ilość dodatkowych uderzeń = 0,5 x (31-18) = 0,5 x 13 = 6,5 a po zaokrągleniu wynosi 7.

Zawodnik B otrzymuje po 1 dodatkowym uderzeniu na 7 najtrudniejszych dołkach pola wg indeksu Stroke Index, (załącznik w klubie i na stronie www.krakowgolf.pl) czyli kolejno na dołkach #5, #14, #1, #10, #9, #18 i #2
Dodatkowe uderzenie dla zawodnika B oznacza, że zawodnik A chcąc wygrać np. dołek #5 musi uzyskać wynik o 2 uderzenia brutto niższy od zawodnika B, wynik o 1 uderzenie brutto niższy oznacza dołek zremisowany (A/S), a przy takiej samej ilości uderzeń brutto zawodnik A przegrywa dołek.

9.       Każdy mecz musi zostać rozstrzygnięty. Zwycięzcą meczu jest zawodnik, który wygra większą ilość spośród 18 dołków. Mecz uważa się za rozstrzygnięty jeśli przewaga jednego zawodnika jest większa niż ilość dołków pozostała jeszcze do rozegrania, np.
Zawodnik A po 15 rozegranych dołkach prowadzi 4 dołkami (4 up), gdy do rozegrania pozostało jeszcze tylko 3 dołki, mecz został więc rozstrzygnięty i zakończony na dołku # 15, a wynik meczu wynosi 4 & 3 dla Zawodnika A.

10.   Jeśli po rozegraniu 18 dołków wynik jest remisowy, zawodnicy kontynują grę kolejno od dołka #1, który automatycznie staje się dołkiem #19, aż do rozstrzygnięcia meczu w systemie „sudden death”. Zawodnik o wyższym HCP uzyskuje od dołka #19 kolejną, dodatkową ilość uderzeń na dołkach, zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 8. W przypadku rozstrzygnięcia meczu np. na dołku # 20 wynik meczu zapisuje się 20th hole (na 20-tym dołku) dla zawodnika który zwyciężył.  W takim przypadku w rundzie grupowej zawodnik wygrany dostaje +1pkt duży i +1pkt mały, a przegrany -1 pkt duży i -1 pkt mały.

11.   Zawodnicy powinni skontaktować się ze sobą i ustalić datę meczu odpowiadającą obydwu zawodnikom (telefony i adresy e-mail są dostępne w Klubie). Obydwaj zawodnicy są jednakowo odpowiedzialni za rozegranie meczu przed  ostatecznym terminem dla danej rundy rozgrywek podanym w drabince turniejowej.   

12.   Punktacja rundy grupowej:     

Za wygranie meczu gracz otrzymuje 1 pkt duży oraz tyle punktów małych pomocniczych ile wynosiła jego przewaga. Np. jeśli wygrana będzie 3&2, to gracz wygrany otrzymuje +1 duży punkt i  +3 małe punkty,   a gracz przegrany -1 duży punkt  i -3 małe punkty. Maksymalna ilość małych punktów w jednym meczu  to 5 punktów, tzn. jeśli gracz wygra 7&6 to i tak wygrany otrzyma +1 pkt duży i +5 pkt  małych, a przegrany odpowiednio -1 pkt duży i -5pkt małych.

Na końcu sporządzamy tabelę sumaryczną wszystkich wyników suma dużych punktów, a w przypadku równej ilości dużych punktów suma małych punktów decyduje o kolejności miejsc w grupie. W przypadku równej ilości dużych i małych punktów będzie decydował wynik z najlepszym zawodnikiem w grupie, w dalszej kolejności z drugim zawodnikiem i ewentualnie losowanie.

Do fazy pucharowej przechodzi po 2-ch najlepszych z każdej grupy oraz 2 najlepszych z 3-cich miejsc.

W przypadku nierównych ilościowo grup np. jedna grupa 5-cio, a inna 6-cio osobowa do wyznaczenia 3-ciego miejsca w grupie będą brane wyniki tylko najlepszej 5-tki w każdej grupie.     

 

13.   W rundzie grupowej: w  przypadku nie rozegrania meczu pucharowego w wyznaczonym     terminie – obydwaj zawodnicy dostają punkty ujemne –1pkt  duży i –5pkt małe , chyba że jeden z zawodników poddaje mecz to zawodnik wyrażający chęć gry dostaje +1 pkt duży          i +5 pkt małych,  a przegrany -1pkt  duży i -5pkt małych. Warunkiem otrzymania tych punktów jest zgłoszenie do Komitetu organizacyjnego zamiaru poddania meczu najpóźniej  10 dni przed końcem rundy pucharowej    / przez zawodnika poddającego mecz/., lub prośba o wyznaczenie terminu urzędowego zgłoszona do  Komitetu organizacyjnego najpóźniej      21 dni przed końcem fazy grupowej.

14.   W przypadku nie rozegrania meczu pucharowego w wyznaczonym terminie Komitet przewiduje następujące rozstrzygnięcia:
a) żaden z zawodników nie zgłosił chęci wyznaczenia terminu i rozegrania meczu – do dalszej rundy przechodzi zawodnik wyłoniony w drodze losowania.
b) jeden z zawodników wyraził chęć rozegrania meczu, a drugi nie lub nie był w stanie dostosować się do zaproponowanych terminów meczu – do dalszej rundy poprzez walkover (w/o) przechodzi zawodnik, który był zainteresowany rozegraniem meczu.
c) obydwaj zawodnicy wyrazili chęć rozegrania meczu, lecz nie byli w stanie go rozegrać z obustronnej winy – do dalszej rundy przechodzi zawodnik wyłoniony w drodze losowania.

15.    Terminy zakończenia kolejnych rund rozgrywek są nieprzekraczalne i nie będą przedłużane. Zawodnicy nie zainteresowani udziałem w rozgrywkach proszeni są o poddawanie meczów, aby nie utrudniać udziału zawodnikom biorącym czynny udział w rozgrywkach.

16.   Zawodnicy zaznaczają na jednej wspólnej scorecardzie wyniki na poszczególnych dołkach: wygrany dołek przez zawodnika A  - wpisujemy „1” dla A oraz „0” dla B. W przypadku dołka zremisowanego wpisujemy „A/S” (czyli All Square) przy obu zawodnikach. Za prowadzenie zapisu odpowiedzialny jest zawodnik o niższym HCP.

17.   W momencie rozstrzygnięcia meczu, np. na 15 dołku, podkreślamy go i wpisujemy poniżej wynik meczu, tj. 4 & 3 dla zawodnika, który zwyciężył, a następnie obydwaj zawodnicy podpisują kartę.

18.   Zwycięzca meczu  zapisuje wynik na tablicy turniejowej, wpisując  w odpowiednim miejscu, oraz wysyła SMS z wynikiem meczu do Przewodniczącego Komitetu Turniejowego.

19.   Zwycięzca rozgrywek matchplay uzyskuje Tytuł Mistrza Matchplay Klubu Royal Kraków Golf & Country Club w 2017 r., otrzymuje Puchar oraz automatyczną Kwalifikację do drużyny reprezentujących Klub na Klubowych Mistrzostwach Polski w roku 2018. /pod warunkiem, że jest on członkiem RKG&CC/.                                                                                           Dodatkowo przyznane zostaną nagrody rzeczowe za trzy pierwsze miejsca  oraz rozlosowane zostaną nagrody dla uczestników losowania turnieju  i uczestników ceremonii wręczenia nagród.

20.   W przypadku kwestii spornych ostateczne decyzje będą podejmowane przez Komitet Turniejowy.

          

 Mirosław Buczek  oraz z upoważnienia Kapitana: Zenon Majka
Kapitan Klubu RKG&CC                           Przewodniczący Komitetu  Turniejowego Matchplay

 

 

 

 
< Poprzedni   Następny >