Royal Kraków Golf & Coutry Club
Royal Kraków Golf & Country Club
 

Nadchodzący turniej

XVI Turniej Babiego Lata z cyklu Cztery Pory Roku
sobota, 29 wrzesień
I Turrniej ETYKIETY
wtorek, 18 kwiecień 2017

Drodzy Golfiści,

W sobotę 8 kwietnia 2017r. golfiści zrzeszeni w RKG&CC wraz z gośćmi  z Włoch i Skandynawii  rozegrali I Turniej Etykiety.
W tych wyjątkowych rozgrywkach gracze mogli   otrzymać dodatkowe bonusy przestrzegając  zasad savoir -vivre podanych w regulaminie.
Dodatkowo rozegrany został konkurs Longest Draive w którym główną nagrodą było zaproszenie ufundowane przez "Teatr Odwrócony" działający w Krakowie od 2012r.
Po turnieju członkowie klubu uczestniczyli w zebraniu, na którym wybierano władze stowarzyszenia i co najważniejsze nowego kapitana klubu.
Pierwszą decyzją  kapitana było to, że jeżeli laureaci nie będą czekali na rozdanie pucharów to nagrody  przechodzą na kolejnych graczy.
Wszyscy serdecznie podziękowali poprzedniemu kapitanowi Jasiowi Dworzańskiemu za trud i wysiłek włożony w działalność sportową klubu w 2016roku.
Jednogłośnie wybranym nowym kapitanem został Mirosław Buczek, któremu gratulujemy i życzymy miłej pracy.

 Wyniki i regulamin turnieju.

Stableford Netto:

I Miejsce   - Jerzy Motyka
II Miejsce  - Eric Lutley
III Miejsce - Janusz Pyzik

Strokley Brutto

I Miejsce   - Mirosław Buczek
II Miejsce  - Jan Dworzański
III Miejsce - Nguyen Hoang Anh

Szczęśliwym zwycięzcą w konkursie Longest Drive został Robert Buzek.


REGULAMIN:


Turniej rozgrywany jest w formacie stableford netto z dodatkowymi punktami karnymi za zachowania niezgodne z etykietą golfową oraz punktami bonusowymi za ponad przepisową dbałość o stan pola.
A.    BEZPIECZEŃSTWO
·    Niebezpieczne zagranie lub niebezpieczny zamach kijem – punkt karny „-1”
·    Brak  okrzyku ostrzegawczego przy przypadkowym zagraniu w kierunku graczy - punkt karny „-1”
B.    SZACUNEK DLA INNYCH GRACZY
·    Naruszenie kolejność gry - punkt karny „-1”
·    Brak obsługi flagi (powinien to zrobić przedostatni gracz) - punkt karny „-1”
·    Opuszczenie greenu zanim wszystcy gracze ukończą dołek - punkt karny „-1”
·    Nie udzielenie pomocy przy poszukiwanie piłki gracza (wyj. poszukiwanie własnej piłki lub nie dotarcie na miejsce poszukiwań zanim piłka została znaleziona) - punkt karny „-1”
·    Darowanie należnej kary - punkt karny „-1” (dla gracza „wspaniałomyślnego”)
C. TEMPO GRY
·    Wracanie się do oddalonej torby po inny kij. - punkt karny „-1”
·    Pozostawienie torby po złej stronie greenu - punkt karny „-1”
·    Nie zgłoszenie piłki prowizorycznej i wracanie dla zagrania kolejnej - punkt karny „-1”
·    Zapisywanie wyniku przy greenie - punkt karny „-1”
·    Przesadnie długie przygotowanie do uderzenia (brak gotowości do uderzenia w przypadającej kolejności, nadmierna (więcej niż 3) ilość zamachów próbnych, zastyganie nad zaadresowaną piłką na kilkadziesiąt sekund) - punkt karny „-1”
D. ZACHOWANIE
·    Zakłócanie gry innego gracza (rozmowa, wydawanie odgłosów, nie wyciszony telefon, rzucanie cienia, stanie na przedłużeniu linii putowania, stanie w miejscu utrudniającym zagranie) - punkt karny „-1”
·    Przekleństwa, agresywne zachowanie - punkt karny „-1”
·    Za rzucenie kijem - punkt karny „-1”
E.    UCZCIWOŚĆ
Golf to gra ludzi honorowych i uczciwych. Jakiekolwiek oszustwo (zapisywanie niższego wyniku, podrzucanie piłki w miejsce zgubionej, zagrywanie piłki nie będącej w grze (bo leży w out of bands), poprawianie położenia piłki (np. przez udeptywanie roughu lub przygniatania go kijem „niby” przy próbnym uderzeniu), naginanie reguł na swoją korzyść (np. przez oszustwo przy wyborze najbliższego punktu zastosowania ulgi – tj. tam gdzie wygodniej a nie tam gdzie się rzeczywiście znajduje) nie może być tolerowane na polu golfowym!
Kara za przewinienie w tej kategorii: od punktu kary „-1” do dyskwalifikacji (oprócz ewentualnej kary wynikającej z „Reguł gry w golfa”)
F. DBAŁOŚĆ O POLE
Naruszenie zasad dbałości o pole - punkt karny „-1”
·    Próbne zamachy niszczące teebox
·    Nie naprawienie divota/pitchmarka
·    Nie zagrabienie bunkra
·    Niszczenie przyrody
Punkty bonusowe:
Naprawa dodatkowego (poza swoim własnym) divota/pitchmarka, naprawa greenu (ślady od butów, chorągiewki, kija) po zakończonym dołku - +0,2 punkta za każdą naprawę nie opóźniającą gry.
 

 
< Poprzedni   Następny >